سرفصل‌های دورۀ آموزش مهارت های ارتباطی برای نوجوانان

انسان موجودی اجتماعی است و به‌همین‌خاطر هر فردی نیاز به یادگیری مهارت‌های ارتباطی دارد. ما در آکادمی الهام، آموزش این مهارت‌ها را به‌عنوان پیش‌نیاز جهت دوره‌های فن بیان و سخنرانی به‌صورت حرفه‌ای، در نظر گرفتیم که شامل سرفصل‌های زیر است:

  • فصل اول: سخت نگیرید، خودتان باشید
  • فصل دوم: نقش مخرب تخریب و انتقاد در برقراری ارتباط با دیگران
  • فصل سوم: اصول اولیۀ برقراری ارتباط: از جملات دستوری بپرهیزید
  • فصل چهارم: آسیب‌های زیاده‌گویی کردن برای ارتباط
  • فصل پنجم: معجزۀ شنوندۀ خوب‌بودن
  • فصل ششم: نقاط قوت افراد را به آن‌ها گوشزد کنید
  • فصل هفتم: شناخت تیپ‌های شخصیتی
  • فصل هشتم: شناخت رفتارهای احساسی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری روابط
  • فصل نهم: ارتباط‌های نوشتاری
  • فصل دهم: مهارت‌های مهم زبان بدن