• پیش‌درآمدی بر مهارت‌های ارتباطی
 • فصل اول: سخت نگیرید، خودتان باشید
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل دوم: نقش مخرب تخریب و انتقاد در برقراری ارتباط با دیگران
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل سوم: اصول اولیۀ برقراری ارتباط: از جملات دستوری بپرهیزید
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل چهارم: آسیب‌های زیاده‌گویی کردن برای ارتباط

  کمتر حرف بزنید و بیشتر شنونده باشید

  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل پنجم: معجزۀ شنوندۀ خوب‌بودن
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل ششم: نقاط قوت افراد را به آن‌ها گوشزد کنید
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل هفتم: شناخت تیپ‌های شخصیتی
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل هشتم: شناخت رفتارهای احساسی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری روابط
 • فصل نهم: ارتباط‌های نوشتاری
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
 • فصل دهم: مهارت‌های مهم زبان بدن
  هیچ موردی در این بخش وجود ندارد
این محتوای محافظت شده، لطفا وارد شوید و ثبت نام کنید در دوره برای مشاهده این محتوا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.